بررسی اثرات كتابخوانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی اثرات کتابخوانی :

مقدمه

پرورش و شکوفایی استعدادهای سرشار نسل جوان, امکانات فراوانی را می‌طلبد که مهمترین آنها انس و عادت با کتاب و قلم و سیر آزاد اندیشه در جولانگاه علم و ادب است.

از آنجا که جوانان آینده سازان کشور می‌باشند برای هدایت آنها به سعادت و تکامل باید روش صحیح زیستن را به آنان آموخت, این مهم تنها با سلاح دانستن و عمل به دانسته‌ها تحقق می‌یابد. با شناخت اهمیت و حساسیت مطالعه و کتابخوانی در بین نسل جوان, می‌توان به نقش مطالعه و کتابخوانی درتعالی روح و اندیشه جوانان پی برد و با شناخت گرایشهای نسل جوان در مطالعه و کتابخوانی برایتوزیع فرهنگ مطالعه در میانه آنان برنامه‌ریزی کرد.

با تولد کتاب زندگی انسان در قرون پیش تغییر اساسی پیدا کرد و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر تسهیل شد و سرانجام در زمان کنونی کتاب تمام مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را در نور دیده است, و امروزه میزان نشر و تعداد ساعات مطالعه و مطالعه کنندگان کتب به عنوان یکی از شاخصهای رشد و توسعه جوامع و یکی از نشانه‌های پیشرفت و ترقی به حساب می‌آید این در حالی است که علیرغم گسترش همه جانبه‌ی وسایل ارتباط جمعی همچون رادیو و تلویزیون, سینم و روزنامه, کتاب هنوز جایگاه ویژه‌ای دنیای امروز دارد.

در اهمیت این رسانه‌ی قوی و مفید همین بس که حیدری (1375) مقایسه‌ای بین انسان و غیر انسان انجام داده است و عمده تفاوت این دو را در استفاده از ابزاری به نام کتاب می‌داند چناکه می‌گوید.

فصل اول

بیان مساله؛

ضرورت آگاهی از نیازها و علایق خوانندگان مخصوصاَ دانش‌آموزان و ارزش که بر تحصیل و مطالعه قائلند برای برنامه‌ریزی بهتر برای تولید نشر کتابهایی که مهم به بالندگی فکری و فرهنگی و علمی آنان بیانجامد و هم بر فرهنگ مطالعه و تقویت تحصلی آنان در جامعه کمک می‌کند اجتناب ناپذیر و بدهی است و این مهم حاصل نمی‌شود مگر از راههای مختلف پژوهشی لذا سوال اساسی این است: آیا مطالعات غیر درسی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنها اثر گذار است؟

قال علی (ع): «لاسه افضل من التحقیق», هیچ روشی بهتر از تحقیق نیست.

بشر همیسه و در همه حال نگران وضعیت آینده‌ی فرزندان خود بوده است به ویژه وقتی این فرهنگ احتمالاَ در معرض حمله‌های جوامع و سایر اقوام باشد.

محتوای کتابهای مختلفی که به هر مطالعه می‌شوند می‌تواند سیر خط فکری, اندیشه و اعتقاد و نهایتاَ کارکرد افراد مطالعه کننده را تحت تاثیر قرار دهد, در زمان ماهم که دانش آموزان عظیم‌ترین قشر جمعیتی و سرمایه‌ای ممکلت هستند پرورش وبالندگی آنها, سلامت و توسعه و پیشرفت آینده‌ی کشور را بدنلا خواهد داشت و بنابراین مطالعه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه و تعالی فکری و علمی و محتوای آن در مورداین قشر عظیم اهمیت زیادی داشته است.

بنابر مقدمه‌ای که گذشت انجام این پژوهش به دلیل زیر حائز اهمیت است:

...

لینک کمکی