تبیین الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبیین الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت :

چکیده

مقدمه

سیستم های اطلاعات حسابداری

پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری

روش شناسی

تجزیه و تحلیل

نتیجه گیری

منابع

لینک کمکی