مبانی نظری و پیشینه تحقیق حرکات دامنه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق حرکات دامنه ای :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1 حرکات توده ای 9

2-1-1 انواع زمین لغزه‌ 11

2-1-1-1 طبقه‌بندی وارنز از حرکات توده‌ای 11

2-1-2 ریزشها 13

2-1-3 واژگونیها 13

2-1-4 لغزشها 13

2-1-4-1 لغزشهای چرخشی 13

2-1-4 -2 لغزشهای انتقالی 14

2-1-4-3 جدا شدگیهای جانبی 15

2-1-4-4 جریانها 15

2-1-4 -5 حرکتهای مرکب و ترکیبی 15

2-1-5 علل وقوع حرکات دامنه ای 16

2-1- 5-1 شرایط ساختاری و بنیادی 16

2-1- 6 عوامل ایجاد کننده زمین لغزش 18

2-1- 6-1 عوامل افزایش دهنده تنش برشی 18

2-1- 6-2 عوامل کاهنده مقاومت برشی 19

2-1-7 پایداری دامنه‌ای 20

2-1-8 تعریف و مفهوم پهنه بندی خطر زمین لغزش(حرکات دامنه ای) 22

2-1- 9 پیشینه ی تحقیق 22

2-1 حرکات توده ای

یکی از مهم‌ترین واژه­هایی که در مطالعات حرکات دامنه‌ای به کار می رود واژه زمین لغزش باشد زمین لغزش فرمی از فرایندهای دامنه‌ای است که به جابجایی و حرکت روبه پایین مواد, خاک و سنگ‌ها در دامنه‌ها اشاره دارد. شکل یک دامنه تابعی از فرم اولیه, ساختمان زمین شناسی و جنس مواد و تغییرات بعدی حاصل از فرآیندهای تخریبی است. فرم اولیه یک دامنه که در اثر عوامل درونی بوجود آمده با گذشت زمان به وسیله عوامل بیرونی به صور مختلف هوازدگی, تخریب و جابجایی, شکل ثانویه‌ای بخود می­گیرد. فرایند تکامل و دگر ریختی دامنه‌ها ناشی از نظام (سیستم) مختلفی از عوامل است که می­تواند در قالب یک سیستم باز دامنه‌ای مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. حرکات توده‌ای و زمین لغزش‌ها در واقع از فرایندهای اصلی مسئول تغییر شکل دامنه‌ها هستند که وقوع آنها, تبعات زیست محیطی و اقتصادی با اهمیتی را به دنبال دارد. در بسیاری از متون زمین لغزش اصطلاحی است عام و رایج که برای بررسی و اشاره به حرکت و جابجایی رو به پایین خاک و مواد سنگی در دامنه‌ها بکار می­رود. این واژه درگذشته به طور گسترده ای به وسیله مهندسان و پژوهشگران مرتبط با موضوع استفاده می­شد و اکنون نیز واژه‌ای مصطلح و رایج است. مفهوم زمین لغزش در شکل عامیانه خود در بر گیرنده کلیه حرکات دامنه‌ای است که تحت تأثیر عوامل مختلف بر روی شیب­ها رخ می­دهند. اما باید خاطر نشان ساخت که اصطلاح "حرکات توده‌ای" در این زمینه واژه‌ای جامع‌تر و رساتر است. "حرکات توده‌ای شامل تمامی جابجایی­ها و جدا شدگی‌های خاک و مواد سنگی به صورت توده‌ای است که تحت تأثیر نیروی گرانش رخ می­دهد (1984,cheroly). این تعریف به طورجامعی تمامی حرکت­های دامنه‌ای اعم از کوچک و بزرگ, سریع و کند را در برمی­گیرد. لیکن خزش یا کریپ در داخل این تعریف قرار نمی­گیرد. چنانچه هدف کلیه حرکات توده‌ای و غیر‌توده‌ای (همچون کریپ) باشد, در این هنگام باید از اصطلاح "حرکات دامنه‌ای" استفاده کرد. وقوع حرکات توده‌ای باعث تغییر شکل ناهمواری ها و دامنه‌ها شده و حجم قابل توجهی از مواد را به سمت پایین منتقل می­کند. عمل فرسودن و پست کردن زمین و دامنه‌ها به وسیله حرکات توده‌ای و سایر فرم های فرسایشی "تخریب توده‌ای" نامیده می­شود. بنابراین آن دسته از جابجایی‌های دامنه‌ای که به صورت توده‌ای رخ می­دهند حرکات توده‌ای نامیده می­شوند و خود داری انواع مختلف و ویژه‌ای هستند که لغزش یا زمین لغزش خود نوعی از آنها می­باشد. لذا در یک برداشت و مفهوم:

1- زمین لغزه‌ها یکی از انواع ویژه حرکات توده‌ای هستند که مشخصه­ها و ویژگی های خاص خود را دارا می­باشند

2- در مفهوم و برداشت دوم از زمین لغزه‌ها که عمدتاً از سوی مهندسان و برخی از پژوهشگران به کار گرفته می­شود زمین لغزه‌ها مترادف با حرکات توده‌ای هستند و شامل کلیه حرکات دامنه‌ای می­شود.

در پژوهش حاضر به دلیل آنکه برداشت و اصطلاح اخیر در ادبیات مربوط به این موضوع همچنین در میان مردم و جامعه جهانی به طور وسیعی جا افتاده و رایج شده است, مفهوم زمین لغزه‌ها به مفهوم عام آن و مترادف با حرکات توده‌ای به کار می­رود. از میان تعاریفی که برای زمین لغزش ارائه شده است می توان به نمونه‌هایی چند اشاره کرد: ترزاگی (1950) زمین لغزش را اینگونه تعریف کرده است: زمین لغزش جابجایی توده سنگی, خاکی یا رسوبهای نهشته شده بر دامنه است. مرکز ثقل توده لغزشی در جهت پایین و خارج از محل شروع کشیده می­شود و سرعت حرکت مواد در زمین لغزش نمونه وار صفر تا حداقل یک پا در هر ساعت افزایش می­یابد.

لینک کمکی