مقاله لاتین مترجم آدرسهای شبكه ios سیسكو با ترجمه فارسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله لاتین مترجم آدرسهای شبکه ios سیسکو با ترجمه فارسی :

مقاله لاتین مترجم آدرسهای شبکهِ ios سیسکو با ترجمه فارسی

مترجم آدرس شبکه در ساده ترین حالتش بر روی مسیر یابی که دو شبکه را به هم متصل می‌کند عمل می‌کند؛ یکی از این شبکه ها (تعین شده بعنوان داخلی ) بصورت خصوصی یا غیر متداول آدرس دهی می‌شود که باید این آدرس به یک آدرس قانونی و متداول تبدیل شودقبل از اینکه بسته های اطلاعاتی به سمت شبکه دیگر(تعیین شده بعنوان شبکه بیرونی ) فرستاده شود . ترجمه مرتبط با مسیر یابی عمل می‌کند , بطوریکه اگر ترجمه مطلوب باشد مترجم آدرس شبکه براحتی می‌تواند بر روی مسیر یاب یک سرویس گیرنده اینترنت فعال شود .

استفاده از وسایل ترجمه در RFC 1631 ( request for comment ) ( درخواست برای توضیح ) آمده است - شیوه ترجمه آدرس در مسیر یاب . هدف مترجم آدرس شبکه ایجاد یک عاملیت برای شبکه خصوصی است که عموماً آدرسهای منحصر بفردی دارد و مترجم آدرس شبکه نیز در آن موجود نیست .RFC 1631 یک زیر مجموعه از اصول مترجم آدرس شبکه های IOS سیسکو را ارائه میکند .

مترجم IOS سیسکو ترجمه دوسویه را از طریق استفاده همزمان از منابع داخلی و خارجی ترجمه پشتیبانی می‌کند .

Terminology : واژگان فنی

مجموعه ای از مطالب شبکه برای ترجمه .

Outside ( خارجی ) :

تمام آدرسهای دیگر .معمولاً اینها آدرسهای معتبر در اینترنت هستند .

( NAT terminology ) « آدرس دهی داخلی » :

محلی داخلی (inside local ) :

آدرس IP پیکر بندی شده نسبت داده شده به یک میزبان در داخل شبکه .آدرس ممکن است بصورت سراسری منحصربفرد باشد , که خارج از محدوده آدرس تعریف شده در RFC 1918 اختصاص یافته , یا باید رسماً به یک سازمان دیگر اختصاص داده شود .

سراسری داخلی ( Inside global ) :

آدرس IP یک میزبان داخلی همانگونه که در یک شبکه خارجی ظاهر می‌شود, “ آدرس ترجمه شده “ . آدرسها می توانند از یک محدوده آدرس سراسری منحصر بفرد اختصاص داده شوند , که بطور نمونه بوسیله ISP فراهم می‌شود ( اگر سازمان به اینترنت سراسری وصل شده باشد ) .

( NAT terminology ) « آدرس دهی خارجی » :

مدخل ترجمه ساده :

مدخل ترجمه‌ای که یک آدرس IP را به دیگری نگاشت می‌کند .

مدخل ترجمه گسترده :

مدخل ترجمه‌ای که یک جفت آدرس IP و پورت را به دیگری نگاشت می‌کند .

ویژگیهای اصلی :

یک کاربر می‌تواند یک نگاشت یک به یک بین آدرسهای محلی

وسراسری برقرار کند .

کاربران همچنین می‌توانند ترجمه‌ های آدرس استاتیک را به

سطوح پورت پیکربندی کنند . و سایر آدرسهای IP را برای

ترجمه‌های دیگر استفاده کنند .

کاربر می‌تواند نگاشت پویا بین آدرسهای محلی و سراسری برقرار کند .

این کار بوسیله توصیف آدرسهای محلی که ترجمه شده اند ومجموعه آدرسهای

اختصاص داده شده محلی و سراسری انجام می‌گیرد .

توانایی پیکربندی مترجم آدرس شبکه برای اینکه قسمت میزبان همسان ازآدرس

IP را انتساب دهد و فقط قسمت پیشوند شبکه از آدرس IP را ترجمه کند .این

زمانی مفید است که شما از قسمت میزبان بعنوان مفهومی برای تشخیص دادن

استفاده می کنید و یا اینکه از تعدادی کاربر منحصربفرد استفاده می‌کنید

لینک کمکی