پاورپوینت سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی 10 اسلاید pps

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 10

قسمتی از محتوی ورد

تعداد اسلاید : 10 صفحه

www.
feslamieh.
blogfa.
com 1 سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی Learning Organization & Organizational Learning فاطمه اسلامیه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی سازمان یادگیرنده : به عقیده « سنگه » سازمان یادگیرنده جایی است که افراد دائما تواناییهای خود را برای خلق نتایجی که مد نظرشان است توسعه می دهند, جایی که افکار و ایده های جدید پرورش داده می شود, اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند و افراد پیوسته چگونه آموختن را به اتفاق هم می آموزند.
یادگیری سازمانی: فرایندی است که در آن, سازمان در طول زمان می آموزد, تغییر می کند و عملکردهای خود را بهبود بخشیده و با ایجاد تحول, به طور پیوسته با ارتقا و بهبود تواناییهای خود پیشرفت می نماید.
www.
feslamieh.
blogfa.
com 2 تفاوت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی www.
feslamieh.
blogfa.
com 3 یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروههای درون سازمان و سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستمی کلی است.
حل نظام مند مسائل یادگیری از تجربیات و رویدادهای گذشته سازمان توزیع موثر و وسیع دانش توجه به خلاقیت و نوآوری توسعه اتوماسیون توسعه فرهنگ چشم انداز مشترک بین همگان پرورش و ترویج تفکر استزاتژیک مشارکتی, تعاملی و کار تیمی www.
feslamieh.
blogfa.
com 4 ویژگیهای سازمان یادگیرنده من یعنی شغلم دشمن جایی آن بیرون است توهم پذیرش مسئولیت تمرکز بر روی وقایع بی توجهی به فرایندهای تدریجی پندار بیهوده در مورد یادگیری از تجارب افسانه ای به نام تیم مدیریت www.
feslamieh.
blogfa.
com 5 موانع ایجاد سازمان یادگیرنده توانمندسازها محیط یادگیری نتایج و برایندها www.
feslamieh.
blogfa.
com 6 عوامل موثر در ایجاد و رشد سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی « اندرو مایو » نقش رهبر در سازمانهای یادگیرنده www.
feslamieh.
blogfa.
com 7 سطوح یادگیری سازمانی www.
feslamieh.
blogfa.
com 8 www.
feslamieh.
blogfa.
com 9 انواع یادگیری سازمانی ابعاد سازمان یادگیرنده: مهارت فردی آرمان مشترک مدلهای ذهنی یادگیری تیمی تفکر سیستمی www.
feslamieh.
blogfa.
com 10 تحقق سازمان یادگیرنده .

لینک کمکی