مقاله بررسي سيستم پخت دي اکسيد منگنز، بر خواص آميزه هاي پليمر پلي سولفايد مايع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سيستم پخت دي اکسيد منگنز, بر خواص آميزه هاي پليمر پلي سولفايد مايع :


تعداد صفحات :11

یکی از انواع پلیمرهائی که در صنعت ساخت درگیرها مورد استفاده می باشد, پلی سولفاید مایع است. سیستم پخت و درجه پخت از مهمترین عوامل تعیین کننده خواص فلیزیکی, مکانیکی و شیمیائی درزگیرهای پلی سولفایدی هستند. این پلیمر مایع دارای سیستم های پخت متنوعی می باشد که بنابر سیستم پخت و اجزا آمیزه متناسب با آن نوع مصرف نهائی آنها تعیین می گردد. عمده ترین عوامل پخت این پلیمرهای مایع عبارتند از دی اکسید منگنز, پراکسید سرب و دی کرومات سدیم. دی اکسید منگنز یکی از عوامل پخت این درزگیرها است که استفاده از آنها را در مخازن سوخت لاستیکی هواپیما میسر می سازد. اجزا فرمولاسیون در جهت دستیابی به خواص مطلوب, یکی از اساسی ترین مسائل در رابطه با ساخت این درزگیرهای دو جزئی است. بررسی میزان تاثیر این اجزا روی خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه ها نشان می دهد که هر کدام از این اجزا بنابر سیستم پخت مورد استفاده تاثیرات متفاوتی بر این خواص دارند. در این تحقیق, آزمایشات توسط روش تاگوچی طراحی شده اند و آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی بر روی همه آمیزه ها انجام گردیده و نتایج حاصل مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در انتها سیستم پختی که توسط آن بهینه ای از خواص فیزیکی و مکانیکی حاصل گردید ارائه شده است.

لینک کمکی