مقاله مناطق ويژه اقتصادي چين: مدير يت، عملکر د و چشم انداز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مناطق ويژه اقتصادي چين: مدير يت, عملکر د و چشم انداز :


تعداد صفحات :11

اصلاحات اقتصادی در چین که از دهه هفتاد میلادی آغاز گردید, دستاوردهای سریع اقتصادی پدید آورد و راه را بر مدرنیزاسیون صنعتی در این کشور گشود. استفاده از مزیت تجارت آزاد از طریق راه اندازی و توسعه مناطق آزاد به نام "مناطق ویژه اقتصادی " و اتخاذ سیاست های نوین, این کشور را قدر ساخت به رشد اقتصادی متوسط بالغ بر 9 درصد در بیست و پنج سال گذشته دست یابد و در عرصه اقتصاد جهان حضوری مؤثر و فعال داشته باشد. در این راستا, مقاله حاضر با هدف ارائه آموزه هایی از تجربه چین در قلمرو مدیریت و سیاست گزاری مناطق ویژه اقتصادی, در یک ارزیابی, عوامل مهم و مؤثر بر عملکرد این مناطق در زمینه توسعه صادرات, جذب سرمایه گذاری خارجی, توسعه تأسیسات زیر بنایی و ایجاد فرصت های شغلی را مورد توجه قرار می دهد.

لینک کمکی