مقاله مؤلفه هاي کنترلي اثربخش در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مؤلفه هاي کنترلي اثربخش در سازمان :


تعداد صفحات :11

کنترل در فرایند مدیریت, از جمله مهم ترین وظایف مدیریت است. یک مدیر ممکن است در برنامه ریزی, سازماندهی, کارگزینی و رهبری اثربخش باشد, ولی معیار واقعی توانایی او در مدیریت, نتایجی است که به دست می آورد و به وسیله کنترل است که عملکرد صحیح بررسی شده و نتایج عملی به دست آمده با برنامه های پیش بینی شده, مقایسه می گردد. بر این اساس, اهمیت وجود کنترل در سازمان ها امری روشن و پذیرفته شده است, اما نکته مهم أ ن است که نظا م کنترل از اثربخشی لازم برخوردار باشد. در این تحقیق ابتدا رویکردهای مختلف نسبت به کنترل بررسی شده و سپس بر مبنای ارتباط چهار رویکرد عمده در کنترل, مؤلفه های کنترل اثربخش متناسب با عوامل اصلی در رویکردهای کنترلی ارایه گردیده است.

لینک کمکی