مقاله شناخت شناسي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناخت شناسي سازماني :


تعداد صفحات :11

معرفت شناسی (شناخت شناسی) از مباحث مهم هر علمی است که به ماهیت علم و چگونگی حصول شناخت آن می پردازد. شناخت شناسی در جست وجوی دانش یک علم بوده و اعتبار و ارزش آن را بررسی میکند. در شناخت شناسی به شناخت انواع معرفت انسانی و مبادی آن پرداخته می شود و ملاک و معیار هر شناختی مورد بررسی قرار میگیرد. در این مقاله سعی شده است با ارایه تعریفی از شناخت شناسی و بررسی سیر تطور آن در دوره های مختلف تاریخی, به تجزیه و تحلیل آن در علم مدیریت و سازمان پرداخته و مبنای شناخت شناسی سازمان و مبانی شناختی بعضی از نظریه پردازان علم مدیریت و سازمان معرفی کردد.

لینک کمکی