مقاله تحديد نسل از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحديد نسل از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي :


تعداد صفحات :11

مسئله تحدید نسل, کنترل جمعیت و یا تنظیم خانواده, با داشتن سابقه ای طولانی هم چنان مسئله روز و مورد بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی معاصر بوده و اندیشمندان و علمای اسلامی و غیراسلامی را به دوگروه مخالف و موافق تقسیم کرده است. بر اهل فن پوشیده نیست که این مسئله از جوانب مختلف و در ابعاد گوناگون همچون بعد پزشکی, اقتصادی و جمعیت شناسی که ابعاد علمی و کاربردی مسثله را تشکیل می دهند و در هر یک از این زمینه ها کتاب ها و مقالات زیادی نوشته شده است, قابل بحث و بررسی است. این ابعاد, مورد نظر ما در این مقاله نیست و اگر سخنی در این باره به میان آید جنبه فرعی و موضوع شناسی برای حکم شرعی دارد. مقصود اصلی ما در این جا بررسی این مسئله دربعد دینی و مذهبی است؟ یعنی بررسی کنیم که از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی, تحدید نسل, مجاز است یا ممنوع و اگر مجاز است با چه روشی؟ چون در این باره علمای اسلامی به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده اند, ما پس از ذکر چند مطلب در مقدمه, نخست به ذکر دلأیل مخالفان و بررسی آن ها پرداخته و سپس دلایل موافقان و راه های پیش گیری از حمل را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز به جمع بندی مطالب و اظهار نظر نهایی خود, پردا خته ا یم.

لینک کمکی