مقاله چالش هاي جديد اصول حاکم بر حقوق کيفري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چالش هاي جديد اصول حاکم بر حقوق کيفري :


تعداد صفحات :11

حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم, مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی, حقوقی, اجتماعی, جرم شناسی,... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت, اصل قانونی بودن جرایم, مجازات ها, اصل تساوی مجازات ها, اصل شخصی بودن مجازات, رعایت حقوق بشر, کرامت انسانی, از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق کیفری را تشکیل می دهد. با این حال این اصول کلی و مشترک, طی چند دهه اخیر اصالت, اعتبار و صراحت اولیه خود را تا حدی ا ز دست داده, در پاره ای ازمقررات جزای مدرن,آگاهانه و بنا بر مصالحی به دست فراموشی سپرده شده و قانونگزاران در سطوح ملی و بین المللی در مواردی بر خلاف این اصول رفتار نموده اند. بنابراین در حال حاضر این سؤال مطرح می شود که آ یا بشرامروز, در آستانه کنارگذاشتن اصول وقواعدی نیست که برای نیل بدانها رنج و مشقتی طولانی را متحمل شده است؟ و آ یا منافع حاصل از کنارگذاشتن این اصول برای جوامع بشری بر مصالح, منافع ناشی از رعایت آنها غلبه دارد؟

لینک کمکی