مقاله ارزيابي و تحليلي تأثيرات متقابل بهره وري نيروي انساني، هزينه هاي توليد و صادرات کالاهاي صنعتي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي و تحليلي تأثيرات متقابل بهره وري نيروي انساني, هزينه هاي توليد و صادرات کالاهاي صنعتي در ايران :


تعداد صفحات :11

اهدف مورد نظر این مقاله, شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی و تعیین میزان تأثیر پذیری هزینه های تولید وصادرات کالاهای صنعتی از بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت کشور است. بدین منظور, با اتکا به آمار سری زمانی صنعت (1378-1373), از یکث سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین سیستم به روشI2SLS نشان می دهد که آموزش و مهارت نیروی انسانی تأثیرات مثبت و معنی داری بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در طی دوره مطالعه داشته است. به علاوه, نتایج حاکی از آن است که افزایش در بهره وری نیروی انسانی, موجبات کاهش در هزینه واحد کار در بخش صنعت را فراهم آورده و با کاهش هزینه های تولید, این امر به نوبه خود, بعضأ زمینه را برای افزایش صادرات کالاهای صنعتی طی دوره مذکور فراهم آورده است. از طرف دیگر, با استناد به نتایج حاصله, به نظر نمی رسد که شدت صادرات این بخش تأثیر معنی داری بر بهبود بهره وری نیروی انسانی در طی دوره مورد مطالعه داشته باشد.

لینک کمکی