مقاله بررسي کشش قيمتي و وقفه جمع آوري درآمدهاي مالياتي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کشش قيمتي و وقفه جمع آوري درآمدهاي مالياتي در ايران :


تعداد صفحات :11

یکی از مباحث مهم و کاربردی در اقتصاد کلان, بحث تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی است. مطابق ادبیات اقتصادی موجود, چنانچه وقفه های جمع آوری مالیاتها طولانی و سیستم مالیاتی انعطاف ناپذیر باشد, تورم, موجب کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی خواهد شد که به اثر تانزی, معروف است. مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهای فصلی دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیری از روشهای جدید اقتصادسنجی برای اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان می دهد که طول وقفه مالیاتی بلندمدت,23 ماه و کشش درآمدهای مالیاتی نسبت به سطح عمومی قیمتها, بیش از واحد بوده است. لیکن, بر اساس روش MLE, طول وقفه مالیاتی برای دوره جنگ, 10 ماه و در حالت عادی, 16 ماه بوده و کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی, کمتر از واحد بر آورد شده

لینک کمکی