مقاله برآورد اثر تورم بر نابرابري در توزيع هزينه ايران با استفاده از روشي ناپارامتر يکي (1380- 1350)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد اثر تورم بر نابرابري در توزيع هزينه ايران با استفاده از روشي ناپارامتر يکي (1380- 1350) :


تعداد صفحات :11

روشهای بر آورد اثر تورم بر توزیع درآمد (هزینه) را می توان به سه گروه تقسیم نمود: پارامتریک, شبه پارامتریک و ناپارامتریک. دراین مقاله اثر تورم بر بیستکهای مختلف و نابرابری توزیع هزینه در ایران به صورت ناپارامتریک, طی سالهای 80-1350 بر آورد شده است. برای این منظور شاخص سالانه بهای کالاها و خدمات ممرفی در دو دسته خوراکی, شامل 5 گروه گوشت (مرغ و ماهی و...), نان و برنج, لبنیات و تخم مرغ, میوه ها و سبزی ها و سایر مواد خوراکی و دسته مواد غیر خوراکی, شامل 7 گروه پوشاک و کفش, مسکن و سوخت, اثاثه خانه, حمل و نقل و ارتباطات, بهداشت و درمان, تفریح و تحصیل و مطالعه, و سایر کالاها و خدمات تفکیک شده است. آنگاه توزیع هزینه به قیمتهای جاری, براساس ترکیب مقداری سبد مصرفی خانوارها و احتساب شاخص قیمتها در سال پایه, به توزیع هزینه به قیمتهای ثابت, تبدیل گشته است. سپس با مقایسه سهم هزینه بیستکهای هزینه ای و همچنین شاخص نابرابری (ضریب جینی) متناظر با توزیع هزینه جاری (پیش از حذف تورم) و توزیع هزینه ثابت (پیش از حذف تورم), شدت و جهت آثار تورم بر آورد شده است. نتایج حاصل, حاکی از آن است که تغییرات نسبی

لینک کمکی