مقاله اثر تغيير ساختار تأمين مالي بودجه بر رشد اقتصادي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تغيير ساختار تأمين مالي بودجه بر رشد اقتصادي در ايران :


تعداد صفحات :11

ازسال 1381 دولت براساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول, ساختار بودجه را به روش جدید تنظیم کرده است. در این روش, در تراز عملیات جاری و واگذاری خالص دارایی, نحوه تأمین مالی بودجه را تغییر داده است. در این مقاله و براساس روش فوق و با استخراج داده های80-1358, اثرتغییر تأمین مالی بودجه دولت بر رشد اقتصادی از طریق مدل خود برگشت با وقفه توزیعی و آزمونهای برون زایی و ابربرون زایی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد: اثر اندازه جاری بر رشد, منفی و اثر اندازه عمرانی دولت بر رشد, مثبت است. همچنین انتقال مازاد تراز واگذاری خالص دارایی برای تأمین کسری هزینه جاری, مخارج عمرانی را جیره بندی کرده و اثر مثبت اندازه عمرانی بررشد را کاهش می دهد.

لینک کمکی