مقاله تفسيري نوين از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوري جديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تفسيري نوين از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوري جديد :


تعداد صفحات :11

اگر با دقت به آنچه که اخیرا در زمینه ارزیابی سیاست های اقتصاد کلان در حال انجام است توجه شود شیوه کاملا متمایز و مشخصی ملاحظه می شود که جان تیلور آنرا"اقتصاد کلان دستوری جدید" نامیده است. این روش جدید, که ایده هایی را تقریبا از اغلب مکاتب اقتصادی مطرح در اقتصاد کلان برای ارزیابی های سیاستی به کار می گیرد را نمی توان به مکتب خاصی مربوط دانست. الگوها و مفاهیمی که چارچوب کلی اقتصاد کلان دستوری جدید را تشکیل می دهند, ازجمله فعالترین, محرک ترین زمینه های اقتصاد کلان در عصر جدید هستند که تا قبل از دهه 1970 حتی در فرهنگ لغات اقتصاد کلان نیز وجود نداشته اند. برای مثال می توان به مواردی از قبیل از: 1) الگوهای سیاستی. 2) قواعد سیاستی. 3) مبادله های سیاستی اشاره نمود که در این مقاله اقتصاد کلان دستوری جدید با تأکید بر موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. طبقه بندی :E69,B22:JEL

لینک کمکی