مقاله بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه يزد از روش هاي مطالعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه يزد از روش هاي مطالعه :


تعداد صفحات :11

مطالعه از عوامل عمده در پیشرفت پژوهش و نظام های آموزشی است, به همین جهت تلاش در جهت بهبود وضع مطالعه و افزایش مهارت های خواندن و درک مطلب یکی از اقدامات مهم آموزشی به حساب میآید. در این تحقیق میزان آگاهی دانشجویان از شیوه های خواندن اجمالی تندخوانی, عبارت خوانی دقیق خواندن, تجسسی و انتقادی بررسی شده است و این میزان اکاهی بر حسب جنسیت معدل و رشته تحصیلی دانشجویان ارزیابی شده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد است. نتایج کلی تحقیق حاضر نشان می دهد که میزان آگاهی دانشجویان نسبت به روش های مطالعه اندک است.

لینک کمکی