مقاله صفحه فشرده گزارش هاي استنادي مجله (ICR) چگونگي کاربرد آن در مطالعات کتابسنجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله صفحه فشرده گزارش هاي استنادي مجله (ICR) چگونگي کاربرد آن در مطالعات کتابسنجي :


تعداد صفحات :11

مفاله حاضر ضمن تحلیل استنادی به معرفی صفحه فشرده "گزارش های استنادی مجله پرداخته أست. موارد استفاده گروه های استفاده کننده و چگونکی استفاده از صفث فشرده دوضبح داد. شد. ه ر مساللی از نبیل چگونگی محاسبه عامل تأثیر و نبم عمر مجلات مورد استناد شده بیان گردیده است. در نهایت چگونگی شناسایی مجلات پر اسثناد و معنبر هر رشته موضوعی از طریق این صفحه فشرده آموزش داده شده است.

لینک کمکی