مقاله مروري تحليلي بر خدمات فني کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مروري تحليلي بر خدمات فني کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران :


تعداد صفحات :11

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به عنوان یکی از بزرگ ترین و غنی ترین کتابخانه ذانشگاهی کشور است, در این مقاله سعی شده است در حد امکان ناریخچه, ساختار و نحوه ارانه خدمات بخش فهرست نویسی کنابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ارائه کردد. در نهایت مروری بر روند فعالبت های فعلی بخش و نحوه خدمات آن ببان گردبده است.

لینک کمکی