مقاله در سالهاي 78 و 79 اتفاق افتاد : بررسي دو مورد فهرستنويسي پيش از انتشار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله در سالهاي 78 و 79 اتفاق افتاد : بررسي دو مورد فهرستنويسي پيش از انتشار :


تعداد صفحات :11

فهرستنویسی پیش از انتشاریکی از روشهایی است که با ارائه فهرستبرگه کتاب درکتاب, کار فهرستنویسی را برایکتابداربسیار آسان می کند و باعث می شود که کتاب, سریعتر در قفسه قرارگیرد و به دست خواننده برسد.ازسویدیگر, فهرستنویسی پیش از انتشار باعث یکدستی در امر فهرسـتنویسی می شود و به این ترتیب, امکان بازیأبی کتاب را در شبکه کامپیوتری بسیار تسهیل می نماید. نوشته حاضر بر آن است تا با بررسی دو مورد فهرستنویسی پیش از انتشار دوکتاب که تقریبا إز هر نظر به یکدیگر شبیه اند و بیان تفاوتهایی که میان این دو فهرستبرگه وجود دارد نشان دهدکه این نوع فهرستنویسی پیش از انتشار غیراستاندارد نه تنها سودمند نیست بلکه زیانهإی بی شماری نیز دربردارد. پیشنهادهایی در پایان برای بهبود کار ارائه شده است.

لینک کمکی