مقاله مسئوليت پذيري عنصر بنيادين در حيات علمي استاد مطهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مسئوليت پذيري عنصر بنيادين در حيات علمي استاد مطهري :


تعداد صفحات :11

جامعیت توام با ژرف نگری استاد مطهری را از بسیاری از معاصران خود متمایز کرده است جستجو از عوامل آن مساله پژوهش حاضر است توجه به قداست علم و محبوبیت اصیل داشن و نیز توجه به نیازهای معرفیتی ازمهمترین عوامل آن است نیاز ستیزی استاد بر مسئولیت پذیری ایشان استوار است مسئولیت پذیری فراتر از مفهوم روان شناختی بر بنیانهای وجودی چون آگاهی و اختیار ریشه دارد

لینک کمکی