مقاله گزارش مقدماتي گمانه زني ولايه نگاري تپه زاغه سال 1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گزارش مقدماتي گمانه زني ولايه نگاري تپه زاغه سال 1380 :


تعداد صفحات :11

بیش از 30 سال است که دانشگاه تهران دشت قزوین را برای انجام امور پژوهشی در زمینه باستان شناسی انتخاب نموده است. این پژوهش ها گرچه با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است ولی پژوهشگران دانشگاه تهران توانسته اند سهمی کوچک ولی بس مهم در شناسایی و معرفی فرهنگهای پیش از تاریخ منطقه داشته باشند. این توفیق نیز نصیب نگارنده شد که بتواند در سال 1380 تپه زاغه را مورد کاوش قرار دهد. اهداف عمده کاوش عبارت بودند از تخمین وسعت تپه زاغه و چگونگی افزایش جمعیت آن در طی زمان, ارائه تاریخ نسبی و مطلق از تحتانی ترین لایه ها تا پایان استقرار آن که خوشبختانه در این زمینه نتایج در خور توجهی حاصل شده است. در گزارش حاضر فقط به نتایج تاریخ گذاری نسبی آن اشاره شده است و امید است که در مقاله ای دیگر نتایج تاریخ گذاری مطلق آن نیز که اکنون در دسترس است بطور مستقل به چاپ برسد. مقاله حاضر به شرح اهداف, شیوه کاوش و توصیف مختصر لایه نگاری و یافته های کاوش تپه زاغه در سال 1380 پرداخته است.

لینک کمکی