مقاله پلي بين خط وهنر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پلي بين خط وهنر :


تعداد صفحات :11

این مقاله نگاهی به تأثیر خط بر روی سبکهای سفالینه های منقوش در منطقه خاورمیانه باستان خواهد داشت. در این مقاله نگارنده به تجزیه و تحلیل ترکیبات نقوش هندسی و حیوانی شاخص سفالهای دوره شوش I وعبید خواهد پرداخت. این نقوش مربوط به دوره قبل از پیدایش خط می باشد (اواخر هزاره چهارم قبل از میلاد). بخش دوم این مقاله به شرح و توصیف صحنه هایی از ظروف قرمز رنگ اوایل سلسله های قدیم ایلام و بین النهرین که تاریخ آنها به بعد از اختراع خط می باشد می پردازد. نگارنده مقاله معتقد است که با ظهور خط, قابلیتهای هنر در عرصه تبادل اطلاعات گسترش یافته, به این معنی که نقوش سفال فراتر از ساختار سمبلیک شان به شرح و رویدادهای خاصی می پردازند.

لینک کمکی