مقاله خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادي :


تعداد صفحات :11

یکی از عناصر اصلی در ساختار هر اثر ادبی, فضای آن است که توسط نظریه پردازان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تعاریف ارائه شده, در متون ادبی, فضای نامحدود خارج از متن, به نمونه ای محدود تبدیل شده که درون اثر گنجانده می شود و تمامی ماجراها در آن اتفاق می افتد. عنصر فضا به عنوان یکی از جز های اصلی داستان, تعابیر فرهنگی خاصی را به ارمغان می آورد و خواننده را در رسیدن به بطن هر اثر ادبی کمک می کند. برای نیل به این هدف, نمایشنامه خانه برناردا آلبا, معروفترین اثر فدریکوگارسیا لورکا, انتخاب شده تا با تجزیه و تحلیل فضای آن, بتوان پیام اصلی مورد نظر نویسنده را کشف کرد. از طرفی, فضای داستان با شخصیت های آن ارتباط و پیوندی ناگسستنی و دو جانبه دارد, به طوری که از طریق رفتار شخصیت ها می توان به درک فضا رسید و به واسطه ویژگی های مکانی می توان خصوصیات شخصیت ها را تفسیر کرد.

لینک کمکی