مقاله هنر کمدي شکسپير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله هنر کمدي شکسپير :


تعداد صفحات :11

شکسپیر از بسیاری جهات با سایر نمایشنامه نویسان تفاوت دارد که برجسته ترین این ویژگی ها خلق شخصیت ها و موقعیت های تراژیک و کمیک. و نیز بعد تلفیق چیزهایی است که در ظاهر سنخیتی با هم ندارند. از جمله, شکسپیر بیش از هر کمدی نویس دیگری اسطوره ازدواج رمانتیک را در قالب کمدی پروراند. آنچه او را تا این اندازه منحصر به فرد می کند ورود وی به درون ذهن و قلب شخصیت های در حین عیاشی یا دلقک بازی است. شکسپیر هیچگاه کمدی را در قالب مفهرم عرفی پذیرفته شده نمی آفریند. راز هنر وی در چگونگی واکنش خلاق نسبت به زندگی نهفته است. این مقاله تلاشی است برای بحث درباره مقاله هنر کمدي شکسپير و تفاوت آن با اسلافش, بالاخص نویسندگان کمدی کلاسیک!. نمایشنامه برگزیده شده برای این بحث "هر طور که درست داری! است که ویژگی های متنوعی را در صحنه های بی پیرایه, ادبیات شبانی, عشق و ظاهرپردازی داراست.

لینک کمکی