مقاله مقايسهء ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسي و فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسي و فارسي :


تعداد صفحات :11

رابطه بین فاعل, مفعول و متمم, بر اساس خاصیت ترکیب پذیری فعل, و عدم وجود چنین رابطه ای (عدم وجود مفعول یا متمم) باعث می شود که افعال در زبان فارسی به دو گروه معلوم و مجهول تقسیم شوند. در زبان فارسی, افعال معلوم افعالی اند, با خاصیت ترکیب پذیری, باعث به وجود آمدن مفعول یا متمم در جمله می شوند. برعکس افعال معلوم, افعال مجهول به علت ماهیت ترکیب پذیری شان, نمی توانند دارای مفعول باشند. در زبان فارسی در گذشته از افعال مجهول کمتر استفاده می شد, اما در زبان فارسی معاصر از افعال مجهول, تحت تأثیر زبان های بیگانه, استفاده بیشتری می شود. در چنین ساختارهاست که فاعل منطقی یا متمم فاعلی بیشتر به کار می روند. در ساختارهای جمله معلوم, فاعل و در جمله مجهول, متمم همراه با واژه هایی از قبیل: به وسیله, به دست, از طریق, از سری و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

لینک کمکی