مقاله مفاهيم و عملکردهاي حالت صرفي "رايي accusative" در زبان پارسي باستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مفاهيم و عملکردهاي حالت صرفي "رايي accusative" در زبان پارسي باستان :


تعداد صفحات :11

پارسی باستان و اوستایی دو زبان خواهر از مجموعه زبان های ایرانی باستان اند که آثاری از آن ها به دست ما رسیده است. ویژگی برجسته این زبان ها تصریفی بودن آن هاست, بدین معنی که نقش دستوری آن دسته از اجزای زبان که تحت مقوله "نام " طبقه بندی می شوند, از طریق حالت های هشتگانه صرفی تعیین می شود. حالت های صرفی هر یک دارای مفاهیم و عملکردهای متنوعی اند که بدون آگاهی از آنان, دری زبان امکان پذیر نخواهد بود. واژه های صرف شده علاوه بر این که در اکثر موارد خود می توانند به طور مستقل به نقش دستوری شان در جمله اشاره کنند, گاهی با حروف اضافه نیز همراه می شوند. موضوع این مقاله بررسی حالت "رایی, یکی از مهمترین و پربسامدترین حالت های صرفی در زبان پارسی باستان است.

لینک کمکی