مقاله اندرو موشن شهريار شاعران معاصر انگلستان: بررسي شعر "نامه "

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اندرو موشن شهريار شاعران معاصر انگلستان: بررسي شعر "نامه " :


تعداد صفحات :11

در این مقاله به تجزیه و تحلیل شعر "نامه " اثر اندرو موشن ملکالشعرای معاصر انگلیسی, پرداخته شده و افزون بر آن تفسیری تفضیلی نیز بر آن آمده است. در سرآغاز, برای ورود به بحث, سیر تاریخی این لقب و عنوان ملک الشعرایی در انگلستان شرح داده شده است, تا رسیدن به زمانی که اندرو موشن با قدرت کلام و زیبایی بیان توانست این عنوان را از میان تمامی بزرگ شاعران انگلیسی نصیب خود سازد. در این مقاله ترجمه شعر "نامه! نیز آمده, شعری که از میان 35000 شعر ارسالی ممتاز تشخیص داده شد و ره آورد آن برای سراینده شعر همانا دست یافتن به عنوان ملک الشعرایی بوده, لقبی که هنوز در بسیاری از جوامع از شأن و منزلت خاصی برخوردار است.

لینک کمکی