مقاله روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونيکي :


تعداد صفحات :11

شیوه دستور- ترجمه که در اصل برگرفته از دو مقوله "آموزش دستور" و "ترجمه " است, تاکنون بیشتر در بستر فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است. آگاهی از تاریخچه این شیوه آموزشی, خود به معنی شناخت مشخصات و قابلیت های متفاوت آن در سرعت بخشی به روند انتقال محتوا است. آشنایی با چگونگی ایجاد, گسترش و تعمیق مهارت های کتبی زبان در محیط واقعی آموزش, خود گامی مؤثر در استفاده بجا و هدفمند از شیوه دستور- ترجمه در بستر الکترونیکی محسوب می شود. در یادگیری به طور اعم و یادگیری زبان به طور اخص, اصل بر اصرار به استفاده از محیط فیزیکی آموزشی و یا شیوه آموزشی خاص نیست, بلکه مسأله اساسی, میزان حصول به اهداف دوره های آموزش زبان می باشد. در مقاله حاضر, به کارگیری شیوه آموزش دستور- ترجمه در دو بستر فیزیکی و الکترونیکی مورد مقایسه قرار گرفته است.

لینک کمکی