مقاله طبقه بندي اختلافات هواپيمايي بين المللي کشوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طبقه بندي اختلافات هواپيمايي بين المللي کشوري :


تعداد صفحات :11

هدف این مقاله‘ شناسایی زمینه های بروز اختلاف و بحران در سازمان هواپیمایی بین المللی کشوری (ایکائو) است. شورای ایکائو به حل و فصل اختلافات مربوط به امور هوانوردی ‘ فی ما بین اعضای سازمان می پردازد و تاکنون تعداد قابل توجهی از دعاوی هواپیمایی به آن شورا ارجاع شده است؛ بررسی زمینه های بروز اختلاف در روابط هواپیمایی شناخت نقش و توان سیستم حل وفصل اختلاف ر ایکائو را آسان تر می نماید. در این نوشته ضمن اشاره به زمینه های امنیتی‘ تجاری و غیر تجاری اختلاف به دسته سوم‘ یعنی اختلافات با ماهیت غیرتجاری و ا زجمله به مسأله حاکمیت دولتها بر فضای هوایی ماورای قلمرو سرزمینی شان و نیز مسأله ایجاد مناطق ممنوعه با تفصیل بیشتری پرداخته شده است.

لینک کمکی