مقاله بررسي يک ابهام در اصول فقه يک مخصّص بعد از چند جملة متعاطف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي يک ابهام در اصول فقه يک مخصّص بعد از چند جملة متعاطف :


تعداد صفحات :11

این مقاله مرجع یک مخصّص را بعد از چند جمله متعاطف بررسی می کند و پس از تبیین موضوع و اشاره به اهمیّت آن در استنباط احکام فقهی در مقام ثبوت, امکان تعلّق استثنا بر همه جمله های پیشین را اختیار و بر آن استدلال می کند. سپس در مقام اثبات به بحث و بررسی آرای ذیل می پردازد. 1-رجوع به اخیر 2-رجوع به جمیع 3-اشتراک لفظی 4-تفصیل بین وحدت و تغایر جمله ها 5-تفصیل محقق نائینی 6-نظریه توقف و در پایان بعد از مقایسه دو نظریّه مهم اصولی, رجوع به کل را تقویت و اختیار می نماید.

لینک کمکی