مقاله تعيين جهت پرداخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين جهت پرداخت :


تعداد صفحات :11

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت, از جمله مباحث عمده فقهی به شمار می آید که معرکه آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است, مقصود قانونگذار در ماده 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

لینک کمکی