مقاله تحقيقي درباره تأسيس و وظايف نخستين ديوان در تشکيلات اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحقيقي درباره تأسيس و وظايف نخستين ديوان در تشکيلات اسلامي :


تعداد صفحات :11

در این مقاله که به روش تاریخی و مطالعه کتابخانه ای تدوین شده, موضوع بنیانگذاری نخستین سازمان اداری (دیوان) در تشکیلات اسلامی تحقیق و بررسی شده است. محورهای اصلی این تحقیق عبارتند از: وظایف اصلی دیوان عطا, نحوه تعیین مقدار عطای مسلمانان, طبقات عطابگیران, و شکل اداری دیوان عطا در پایان مقاله نیز باختصار نتایج حاصل از تأسیس این دیوان بیان شده است.

لینک کمکی