مقاله به کار گيري صافي هاي تغيير شکل براي همسان سازي موجک هاي حاصل از چشمه ارتعاشي و انفجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله به کار گيري صافي هاي تغيير شکل براي همسان سازي موجک هاي حاصل از چشمه ارتعاشي و انفجاري :


تعداد صفحات :11

در این مطالعه برای رفع مشکلاتی که متفاوت بودن موجک های لرزه ای به هنگام پردازش داده های لرزه ای بازتابی بوجود می آورد‘ دو نوع صافی تغییر شکل دو طرفه ازنوع بازگشتی طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. مشکلات بالا به خاطر بکارگیری دو چشمه انرژی متفاوت یعنی انفجاری (دینامیت) و نوسانی (وایبرو سایز) در یک خط لرزه نگاری ایجاد می شوند. در این مقاله نشان داده شده است که موجک دو طرفه حاصل از خود همبستگی سویپ ارتعاشگر در اثر اعمال صافی تغییر شکل طراحی شده‘ به یک موجک الی تبدیل می شود. انجام عمل مشابه روی موجک چشمه انفجاری با استفاده از صافی تغییر شکل مربوطه موجب ایجاد موجک الی دیگری می شود. همسان سازی نهایی موجک های الی حاصل با اجرای دیکانولوشن (واهمامیخت) از نوع اسپایک و یکی کردن طیف دامنه برای هر دو نوع موجک به کمک صافی های بسامدی تکمیل می شود. در این مقاله ضمن ارایه طراحی صافی های تغییر شکل دو طرفه از نوع بازگشتی‘ نتایج به کارگیری آنها برای همسان سازی موجک های مختلف و رفع مشکلات ناشی از به کارگیری چشمه های متفاوت روی مقاطع لرزه ای مصنوعی و برای مدل های زمین با لایه بندی افقی و شیبدار نشان داده می شود.

لینک کمکی