مقاله تفسير کمي داده هاي گراني با استفاده از گراديان هاي گراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تفسير کمي داده هاي گراني با استفاده از گراديان هاي گراني :


تعداد صفحات :11

تفسیر کمی در سالهای اخیر کاملا مورد توجه قرار گرفته است. دو روش به نام های سیگنال تحلیلی و واهمامیخت ایلر(EULDPH ) در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند. بعد از مروری کوتاه روی پایه های ریاضی این دو روش‘ دو مثال صحرایی به منظور امتحان کارایی و محدودیت های این روش ها در مورد ساختمان های زمین شناسی پیچیده استفاده شده است. این روش تا کنون در مورد داده های مصنوعی و یا داده های با دقت بالا مانند داده های گرادیومتریک یا خرد گرانیسنجی به کار گرفته شده است. در این جا از داده های با دقت کم به منظور محاسبه بی هنجاری های باقی مانده محاسبه شده اند. سپس با استفاده از گرانی در روش های سیگنال تحلیلی و EULDPH ‘ مختصات آنومالی تعیین شده است. دو مثال صحرایی‘ یکی درغرب تهران(مردآباد) و دیگری در جنوب غربی ایران درنظر گرفته شده اند. در مثال اول هدف ما تعیین محل آنومالی هیدروکربور و در مثال دوم هدف تعیین ناهنجاری کرومیت است.

لینک کمکی