مقاله چالش هاي موجود درتشابه سازي فرايند ذوب برف – رواناب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چالش هاي موجود درتشابه سازي فرايند ذوب برف – رواناب :


تعداد صفحات :11

تشابه سازی فرایند دوب برف- رواناب از تحلیل های لازم برای بهره برداری بهینه از منابع آب است که جز زیر برنامه های اصلی و مهم در مدل های هیدرولوژی (آبشناسی) است. این فرایند و مدل سازی آن از دیر باز از دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است و یکی از آنها‘ مشکلات و چالش های رودروی آن است. در مقاله حاضر توفیقات در تشابه سازی ذوب برف – رواناب در دهه اخیر همراه با مشکلاتی که هنوز رودروی آن است‘ بررسی و ارزیابی شده است. بررسی ها نشان می دهد که توفیقات اصلی در این دهه‘ روی کرد به تولید و استفاده از مدل های توزیعی و استفاده از فناوری های جدید به خصوص سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ادغام آن با اطلاعات سنجش از راه دور بوده است‘ اما مشکل اصلی که همواره محققان گذشته از دیرباز نیز برآن اذعان داشته اند و همچنان باقی است‘ مشکل داده‘ آمار و اطلاعات است. مطالعه گسترده و عمیق مراجع مختلف طی دهه اخیر نشان می دهد که زیر برنامه برف مدل های هیدرولوژی و آنچه به عنوان فرایند ذوب و تجمع برف محاسبه می نمایند‘ بسیار نادر به طور مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت است و دلیل آن نیز نبود داده‘ بوده است. در نهایت با توجه به مشکلات فوق پیشنهاد شده تا طی یک تلاش همگانی زیر نظر موسسه ای بین المللی مانند اتحادیه بین المللی علوم هیدرولوژی (IAHS) داده های تحقیقات انجام شده که در مراکز مختلف به انجام رسیده است‘ گردآوری شود و آنها را برای استفاده عموم محققان در دسترس قرار دهند.

لینک کمکی