مقاله رهيافتهاي دانشمندان مسلمان در علم شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رهيافتهاي دانشمندان مسلمان در علم شناسي :


تعداد صفحات :11

علم شناسی امروزه به تبع علوم, توسعه فراوان یافته و رهیافتهای متنوعی چون علم شناسی منطقی-فلسفی, روان شناسی علم, جامعه شناسی علم و تاریخ علم را در برگرفته است. دانشمندان مسلمان با توسعه و رشد دانشهای مختلف روزگار خود, به بسط و تکامل علم شناسی نیز پرداخته اند و چهار رهیافت عمده و متفاوت در شناخت علوم به دست آورده اند. علم شناسی منطقی که ریشه ارسطویی دارد, در کتابهای منطق به میان آمده, و بر تحلیلهای پیشینی, ضابطه ای و ارائه اصول و قواعد حاکم بر علوم مبتنی است. علم شناسی تطبیقی, با بررسی مقایسه ای دانشها به ارائه الگویی برای طبقه بندی آنها می پردازد. این رهیافت, مطالعه پسینی است و نزد دانشمندان مسلمان بسط فراوان یافته است. علم شناسی تاریخی نیز ریشه ارسطویی دارد و با رهیافت پسینی و تجربی, به مطالعه تاریخی رشد علوم و نظریه های علمی می پردازد. دانشمندان مسلمان با گشودن مبحثی در سرآغاز هر علم با عنوان رؤوس ثمانیه, در واقع به علم شناسی مورد پژوهانه نیز پرداخته اند. در این مقام, انطباق علم شناسی منطقی بر علم خاص, چالش انگیز بوده و مسائل راهبردی برای هر دو ساحت علوم و علم شناسی به میان آورده است.

لینک کمکی