مقاله حکمت متعاليه و تصوير سازي هستي شناسانه از نسبت حق تعالي با خلق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حکمت متعاليه و تصوير سازي هستي شناسانه از نسبت حق تعالي با خلق :


تعداد صفحات :11

تبیین هستی شناسانه نسبت حق تعالی با خلق از مهمترین مباحث مورد نظر همه دانشمندان الهی اعم از متکلمان, حکیمان و عارفان است. این بحث از یک سو مبتنی بر مباحث امور عامه و از سوی دیگر مقصود از آن, هستی شناسی در تفکر الهی است. به هر حال, تفاوت در مبانی امور عامه, تأثیر به سزایی در تصویر سازی از نسبت حق با خلق دارد. نسبت حق با خلق در تصویر کلامی به رابطه (صانع و مصنوع) و در تصویر فلسفی مشائی به رابطه (علت و معلول) بر می گردد. این امر در فلسفه صدرایی با تجلیلی نو از علّیت چهره ای دیگر می یابد که می توان آن را به دو تمثیل عمده (شمس و شعاع) و ( واقعیت و صورت مرآتی آن ) ارجاع نمود. پس از توضیح و تطبیق این دو تصویر, همراه با ذکر برخی مبانی و نتایج آنها, ترجیح تصویر دوم بر تصویر نخست بیان می شود.

لینک کمکی