مقاله کلام نفسي (تکويني) و کلام لفظي (قول، گفتار) نزد مولوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کلام نفسي (تکويني) و کلام لفظي (قول, گفتار) نزد مولوي :


تعداد صفحات :11

این گفتار به تحلیل (کلام نفسی) و (کلام لفظی) در آثار مولوی می پردازد و نشان میدهد که در یک چشم انداز کلی, تقسیم و تفکیک سخن و زبان به زبان لفظی و زبان یا کلام نفسی و نیز لوگوس باطنی و لوگوس به بیان آمده, به زمانی بسیار دور باز می گردد. با تأکید بر تأثیر چشمگیر بحثهای مطرح در حوزه اشعری بر آثار مولوی در دو بخش مجزا, کلام در قلمرو الوهیت و قلمرو انسان شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و در ادامه, اصول و مبانی یاد شده با آرا مولوی مقایسه و بررسی می شود.

لینک کمکی