مقاله مطالعه کانسار هادي قلعه زري بيرجند با استفاده از روش الکترومغناطيس VLF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه کانسار هادي قلعه زري بيرجند با استفاده از روش الکترومغناطيس VLF :


تعداد صفحات :11

اگر ماده رسانایی دریک میدان مغناطیسی قرارگیرد‘ در آن جریانهای الکتریکی که به جریانهای ادی معروفند القا می شود و در مسیرهای بسته ای جاری می شوند. این جریانها به نوبه خود تولید یک مغناطیسی ثانویه می کنند. بنابراین در هر نقطه از فضای اطراف هادی ‘ میدان کلی ترکیبی از دو میدان مغناطیسی اولیه و ثانویه است. بطور کلی نتیجه این ترکیب یک میدان مغناطیسی است که بیضی وار قطبیده شده است. در روش VLF میدان ا ولیه توسط آنتن هایی که امواج الکترومغناطیسی با بسامد 5 تا30 کیلو هرتز منتشر می کنند بوجود می آید. این امواج بصورت دوایر متحد المرکز افقی در اطراف آنتن پراکنده می شوند و در محل اندازه گیری بصورت یکنواخت فرض می شوند. اساس روش VLFاندازه گیری و تجزیه و تحلیل میدان مغناطیسی کلی حاصل از ترکیب میدان اولیه و میدان ثانویه بوجود آمده به وسیله یک هادی است. دراین مقاله کشف کانسار هادی با روش الکترومغناطیسی VLF مورد بررسی قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه‘ کانسار مس قلعه زری در فاصله 180 کیلومتری جنوب شهرستان بیرجند می باشد‘ در تابستان 1374 اندازه گیری بر روی 21 پروفیل در امتداد شرقی- غربی انجام گرفته و با استفاده از روشهای متداول تفسیر شده اند. نتایج بدست آمده درباره موقعیت رگه‘ عمق و ضخامت آن با استفاده از اطلاعات زمین شناسی و مطالعات ژئو فیزیکی IP و مقاومت ویژه تایید شده اند. احتمال تشخیص گسلهای سطحی با این روش نیز بررسی و به کمک مطالعات زمین شناسی و بررسی منطقه دو گسل پیشنهاد شده است.

لینک کمکی