مقاله اندازه گيري ضريب مغناطيس پذيري و ناهمسانگردي به منظور تعيين بافت سنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اندازه گيري ضريب مغناطيس پذيري و ناهمسانگردي به منظور تعيين بافت سنگ :


تعداد صفحات :11

این تحقیق به منظور یافتن ارتباط بین ضریب مغناطیس پذیری و ناهمسانگردی آن با ساختار سنگ و زمین شناسی منطقه و کرنش حاکم بر منطقه و همچنین روابط بین آنها صورت گرفته است. برای این منظور‘ ساختار مغناطیسی نمونه های مختلف از 6 محل در آبراهه شمالی امام زاده علی واقع در بین جاده رینه و جاده اصلی تهران- آمل در فاصله 75 کیلومتری شمال شرق تهران‘ اندازه گیری و محاسبه شد. این کار به روش جدید اندازه گیری ضریب مغناطیسی پذیری و ناهمسانگردی آن انجام شد که مبتنی بر تنسورهای مرتبه دومی است که برای بیضوی ضریب مغناطیس پذیری و ناهمسانگردی آن تعریف شده است. نتایج حاصل از اندازه گیریها با سایر تحقیقات مقایسه و معلوم شد که اندازه گیری ضریب مغناطیس پذیری سریع تر و راحت تر از روشهای زمینساختی ‘ جنبه ساختاری منطقه را مشخص می کند. مخصوصا چون بیضوی مغناطیس پذیری با بیضوی کرنش تطابق دارد می توان کرنش حاکم بر منطقه را تعیین نمود‘ در صورتی که روشهای برآورد مستقیم بیضوی کرنش خیلی سخت و طولانی است

لینک کمکی