مقاله استفاده از تبديل karhunen-Loeve در پردازش داده ها ي لرزه اي سه بعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از تبديل karhunen-Loeve در پردازش داده ها ي لرزه اي سه بعدي :


تعداد صفحات :11

رکوردهای حاصل از برداشت لرزه ای بازتابی معمولا دارای نوفه های لرزه ای همدوستی1هستند که توسط چشمه انرژی لرزه ای تولید می شوند. امواج هوا2 و امواج سطحی3 از جمله این نوفه ها می باشند.حذف نوفه های لرزه ای همدوس از رکوردهای لرزه ای بازتابی بعنوان یکی از مراحل مهم پردازش بشمار می آید. در مطالعات لرزه نگاری سه بعدی که در مقیاس پروژه های مهندسی برداشت می شوند (engineering Scale 3-D Seismic Surveys) حذف این نوفه ها روشهای کارآمدی را می طلبد. زیرا در این نوع برداشتها فاصله نمونه برداری در حیطه مکان یکنواخت نبوده و همپوشانی قابل ملاحظه بین طیف بسامدی نوفه های همدوس و انرژی لرزه ای بازتابیده شده وجود دارد. در این مطالعه کارآیی تبدیل Karhunen- Loeve (K-L) برای حذف امواج هوا از رکوردهای لرزه ای سه بعدی در مقیاس مهندسی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهند که تبدیل K-L قادر است نوفه های لرزه ای همدوس را بصورت بهینه ای در رکوردهای لرزه ای (با وجود عدم یکنواختی فاصله نمونه برداری در حیطه مکان و همپوشانی طیف دامنه ها) از سایر انرژی های لرزه ای همدوس و یا غیر همدوس

لینک کمکی