مقاله اثر سرعت بالاروي ابر در توليد خرده يخ در دماي ثابت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر سرعت بالاروي ابر در توليد خرده يخ در دماي ثابت :


تعداد صفحات :11

راه اندازی یخ در ابر از مهمترین زمینه های پژوهش های هواشناسی در خلال 50 سال گذشته بود ه است که مورد توجه مخصوص دانشمندان تعدیل ابر می باشد. با وجود اینکه موفقیتهای زیادی در این زمینه ها به دست آمده هنوز ابهامات بسیاری در مورد فرایند های هسته بندی وجود دارد. یکی ازمهمترین منابع تولید یخ در ابر‘ فرایند تکثیر یخ هالت- موساپ(HM) می باشد. در این پژوهش فرایند(HM) در دمای سطح برفک نسبتا ثابت (Ts -5c) و آب محتوای ابر (LWC0/93gm-3) درگستره وسیع تری از سرعت های بالارو‘ یعنی 1/5-12ms-1 با دستگاه میله چرخان با شعاع های 15-25cm در یک اطاقک سرد تولید ابر مطالعه شده است. آزمایش های انجام شده با تایید نتایج محققین گذشته (هالت و موساپ 1974 1985)‘ یک بیشینه فرعی در حدود 35 تا 40 خرده یخ بر میلی گرم برفک را در سرعت بالارو 3ms-1 نشان می دهد. افزون بر این برای اولین بار در دنیا‘ یک بیشینه آهنگ تولید خرده یخ با 60 تا 70 خرده یخ بر میلی گرم برفک در سرعت بالارو ms-16 ثبت شده که احتمالا به دلیل ترکیب دو اثر تغییر بافت برفک از شکل پر به دانه ذرت و فرایند شکافته شدن پوسته یخی می باشد. در این مطالعه همچنین مشخص شده است که در یک سرعت بالاروی ثابت‘ تغییر شتاب چرخشی اثر قابل ملاحظه ای بر تولید خرده یخ ندارد.

لینک کمکی