تحقیق سیستم تعلیق خودرو 38ص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 44

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 44 صفحه

سیستم تعلیق خودرو سیستم تعلیق چیست؟
امروزه راحتی سرنشینان مهم ترین هدف سازندگان خودرو است.
یکی از مهم ترین عوامل راحتیسرنشینان جلوگیری از انتقال ارتعاشات حاصل از محیط خارج به سرنشینان است.
این ارتعاشات میتواند ناشی از عوامل متعددی مانند ترمز کردن ,حرکت در پیچ و ناهمواریهای جاده و .
.
.
.
باشد.
برای تحقق این هدف ,بین چارچوب شاسی و چرخهای خودرو سیستم تعلیق را کار گذاشته اند.
سیستم تعلیق ,مجموعه فنرها,کمک فنرها و تمام سازوکارهایی است که برای ایجاد راحتی سفر و فرمانپذیری خودرو به کار میروند.
هر سیستم تعلیق دو هدف کلی دارد: 1-راحتی سرنشینان 2-فرمایپذیری و کنترل خودرو هدف اول به واسطه جدا کردن سرنشینان از ناهمواریهای جاده فراهم میشود.
که این وظیفه به وسیله اجزای انعطاف پذیر مانند فنر و عضو میرا کننده (کمک فنر)انجام میپذیرد.
در واقع اکثر کار سیستم را فنرها انجام میدهند,از کمک فنرها نیز همان طور که اشاره شد برای میرا کردن نوسان فنرها بعد از برخورد با ناهمواریها در جاده استفاده میشود.
به طوری که اگر کمک فنر استفاده نشود ,اتومبیل بعد از برخورد با ناهمواریها به دفعات و با دامنه نسبتا زیاد نوسان میکند و این برای سرنشینان ناخوشایند است.
هدف دوم نیز به وسیله جلوگیری از غلط خوردن و پرتاب شدن خودرو و حفظ تماس چرخها با جاده میسر میشود.
این وظیفه با استفاده از بازوهای مکانیکی که اتصال اکسل یا چرخها به بدنه یا شاسی را ممکن میسازد,انجام میشود.
خواص یک سیستم تعلیق که برای دینامیک خودرو اهمیت زیاد دارد در رفتار حرکتی و پاسخ ان به نیروها و ممنتوم های است که از تایرها به شاسی انتقال میابد.
در واقع سیستم تعلیق یکی از اجزای واحد شاسی در هر خودرو سبک و سنگین است که در ناحیه ای بین محور عرضی انتقال قدرت چرخها و قسمت بدنه خودرو قرار میگیرد.
اجزای سیستم تعلیق: قبل از بررسی اجزای تشکیل دهنده سیستم تعلیق و سازو کارهای ان باید به خاطر داشته باشیم که یک خودرو در حال حرکت چیزی بیش از چرخش چرخهاست, به طوری که با چرخش چرخها و حرکت اتومبیل ,سیستم تعلیق در هر لحظه در وضعیت تعادل دینامیکی میباشد.
یعنی به طور مداوم اتومبیل را با شرایط متغیر جاده تطبیق میدهد.
اصلی ترین اجزای سیستم تعلیق عبارت است از: 1-فنرها (spring) 2-کمک فنرها (shock absorber) 3-ستونهای نگهدارنده(struts) 4-تایر(tire) این اجزا ودیگر جزییات تشکیل دهنده سیستم تعلیق به منظور ایفای شش نقش زیر طراحی میشوند.
1-ثابت نگه داشتن ارتفاع خودرو در حال حرکت 2-کاهش اثرات نیروهای حاصل از ضربه 3-حفظ مسیر صحیح چرخها 4-تحمل وزن خودرو 5-حفظ تماس چرخها با جاده 6-کنترل مسیر حرکت خودرو  نقش فنرها در سیستم تعلیق: فنرها اجزای انعطاف پذیری هستند که وزن بدنه و چارچوب و همچنین بار اضافی انومبیل را تحمل میکند و ارتفاع ان را در حین حرکت ثابت نگه میدارد.
همچنین با نوسان کردن از انتقال ارتعاشات شدید حاصل از برخورد با موانع به بدنه و چارچوب به طور نسبی جلوگیری میکند.
بهترین فنرها به سرعت ارتعاشات به وجود امده توسط جاده

لینک کمکی