مقاله مدلي براي بادهاي کوه- دشت تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدلي براي بادهاي کوه- دشت تهران :


تعداد صفحات :11

در این مقاله مدل یک بعدی هیدرولیکی برای بادهای کوه – دشت تهران ارائه می شود. با توجه به نقش باد کوه – دشت در انتقال آلاینده ها و تشکیل لایه وارونگی شبانه‘ مطالعه حاضر از اهمیت کاربردی برخوردار است. ورودی های مدل از شرایط اقلیمی تهران گرفته شده اند. مدل که بر اساس یک دستگاه معادلات ساده شده اولیه است‘ خواص فیزیکی پدیده باد کوه- دشت را تا حد قابل قبولی بدست می دهد‘ این خواص شامل‘ وقوع بیشینه سرعت در حدود¼عمق لایه کوه- دشت ‘ وابستگی زمانی تغییرات سرعت و دمای پتانسیل در عمق لایه کوه- دشت است.

لینک کمکی