مقاله حرکت و رفتار يک کم فشار بريده از ديدگاه کژفشاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حرکت و رفتار يک کم فشار بريده از ديدگاه کژفشاري :


تعداد صفحات :11

کم فشارهای بریده‘ سیستمهای با هسته سردند که بیشتر در عرضهای میانی بر اثر گردش نصف النهاری جریانهای جتی پدید می آیند. در روز بیستم فوریه 1997‘ کم فشار بریده ای در شرق دریای مدیترانه‘ در حال شکل گیری است. این پدیده ها بعد از شکل گیری‘ با سرعت بسیار آهسته ای‘ به سمت شرق و شمال شرق‘ حرکت می کند. تا سرانجام در روز یکم مارس‘ از شرق ایران خارج می شود. کم فشار بریده‘ در حین حرکت خود‘ موجب شکل گیری و توسعه امواج کژ فشاری در مناطق جنوب و جنوب غرب ایران می شود. در این مطالعه‘ چگونگی توسعه چرخند سطح زمین‘ همچنین تغییرات کمیتهای چون تاوایی پتانسیلی و حرکت قائم بررسی می شود. چنین بنظر می رسد که فرارفت تاوایی پتانسیل مثبت به داخل ناوه عمیقی که در شرق دریای مدیترانه وجود دارد‘ موجب شکل گیری این کم فشار بریده شده است. هنچنین در اثر فرارفت تاوایی مطلق به همراه فرارفت ضخامت‘ در امواج کژ فشار سطح زمین نیز تغییراتی پدید آمده است به گونه ای که فرارفت تاوایی مطلق مثبت (منفی) همراه با فرارفت ضخامت مثبت (منفی) موجب تقویت (تضعیف) امواج کژ فشار شده است.

لینک کمکی