مقاله مطالعه سازوکار زلزله 20 ارديبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بيرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه سازوکار زلزله 20 ارديبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بيرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه اي :


تعداد صفحات :11

سازوکار زلزله قائن – بیرجند با بزرگی 3/7 در مقیاس امواج درونی با استفاده از رو ش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در این مطالعه امواج اولیه با دور ه بلند ثبت شده در شبکه لرزه نگاری جهانی(GDSN) می باشد. نتایج یک صفحه گره را امتداد لغزراستگرد و صفحه دیگر را امتداد لغز چپگرد نشان می دهند. با تجزیه و تحلیل داده های زمین شناسی و زمین ساختی و همچنین مشاهدات صحرایی و توزیع پسلرزه هایی که در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله اصلی رخ داده اند و ترکیب آنها با نتایج حاصل از این مطالعه‘ صفحه ای که در راستای 312 درجه قرار گرفته به عنوان صفحه گسله موجد زمین لرزه در نظر گرفته شده است. دو محور از محورهای اصلی تقریبا به صورت افقی قرار گرفته و محور سوم قائم می باشد. نتایج نشان می دهند منطقه در معرض یک تراکم و فشار شدید از سوی صفحه اوراسیا توسط بلوک های پایدار افغانستان و ترکمنستان قرار دارد. جابجایی متوسط در این زلزله حدود70 سانتیمتر و افت تنش آن Mpa 1/2 می باشد.

لینک کمکی