تحقیق سیستم هیدرلولیک و اجزاء آن 16ص.DOC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 8

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 8 صفحه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک تکنولوژی ماشین های کشاورزی سیستم هیدرلولیک و اجزا آن نام استاد: آقای دکتر میره ای 83044610 نام : محمد رضا حمیدی اجزا سیستم هیدرولیک ووظایفشان: یک سیستم هیدرولیک فقط یک سیستم هست یک سیستم از دو یا اجزا بیشتری ساخته شده است که آنها کار می کنند با هم و کار مخصوصی را انجام می دهند .
این سیستم مثل سیستم گردش خون بدن کار می کند قسمت های گردشی این سیستم از اجزا گوناگونی تشکیل شده است(قلب ,سیاهرگ,سرخرگ وشریانها)که آنها کار می کند با هم برای به گردش درآوردن خون از طریق قسمتهای خارجی بدن .
کارایی موفق هر یک از اجزا به انجام دادن یک کار رضایت بخش می انجامد.
سیستم گردشی بدن شمامانند یک سیستم هیدرولیک از اجزا گوناکونی تشکیل شده است هر یک ازاین اجزا ها باید موفق باشند زیرا آنها در انجام دادن کارهای سیستم موثر هستند و سیستم انجام می دهد کاری را که باید انجام بدهد.
اجزا یک سیستم هیدرولیک در همه جای سیستم شرکت می کنند به گردش در آوردن سیستم هیدرولیک در فهمیدن کار این سیستم موثر است.
هر یک از اجزا یک سیستم هیدرولیک درگردش کل سیستم شرکت می کنند سیستم هیدرولیک نشان داده شده است در شکل 2-14 اکثر اجزا نشان داده شده است : مخزن صافی و فیلتر و پمپ و فشارسنج وشیر اطمینان و شیر کنترل مسیر و فعال کننده و شلنگ ها و بستها .
در قسمتی از این سیستم که به یک فعال کننده اول جهت به گردش در آوردن مواد نیاز است که این قسمت در سیستم وجود دارد .
مخزن: مخزن عامل تدارک روغن به پمپ هیدرولیک و انبار روغن باز گشته از میان جریان مدار هیدرولیک می باشد.
روغن سرد در بالای مخزن یادر یک روغن سرد قبل از اینکه فرستاده شود در میان مسیر گردش قرار می گیرد.
به طور کلی در بالای 2تا3 زمان به طوری که ظرفیت وسیعی از پمپ ( ارزیابی شده به وسیله گالن در دقیقه ) برای این روش موثر است و باید پر باشد.
این حدعملی است برای استفاده این روش سرد در تجهیزات محرک در هر جا که وزنه ای با سایز و اندازه معین وجود داشته باشد.
روغن هابه صورت سرد در مخزن جمع می شوند زیرا روغن از میان یک مسیرجداگانه سرد کننده گردش میکنند و روغن هیرولیک گرم به سرد کننده برده میشود در گردش روغن در سرد کننده گرمی روغن به وسیله فشار هوا جذب شده و از بین می رود و روغن سرد شده دردسترس می باشد.
در واقع کار مخزن هیدرولیک کاربرد ویژه ای است (برای مثال مخزن در تراکتور از از صفحهای محکم تشکیل شده است که میتوان آن را تشخیص داد) به هر حال مخزن ساکن ماشین های هیدرولیکی به اندازه هشار هیدرولیک وابسطه است و معمولا مخزنی جدا و آماده وجود دارد .
فیلتر ها و صافی ها: فیلتر ها و صافی ها روغن هیدرولیک را تمیزمی کنند .
روغن هیدرولیک شل به صورت مستقیم از میان قسمت های صافی هر کدام از آنها که ازپره های فلزی ساخته شده اند عبور می کند در واقع روغن از میان گذر گاه دهانه صافی با سوراخ های ریز زیاد که به صورت توری در بالای آن هستند عبور میکنند.
به طور کلی سوراخ های ریز و وسیع روی پرده صافی ها تا 40 میکرون که میزان آن از نظر چشم انسان پیدا است( ی

لینک کمکی