مقاله جمهوري اسلامي ايران و ناصريسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جمهوري اسلامي ايران و ناصريسم :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :36

ناصریست‌ها از جمله احزاب و تشکلهای فعال و تأثیرگذار در مصر هستند که اشتراکات زیادی در مواضع سیاست خارجی خود با جمهوری اسلامی ایران دارند. با این‌ حال, نقاط افتراقی نیز وجود دارد. مقابله آن‌ها با اسرائیل, جهان‌سوم گرایی و عدم تعهد مهمترین نقاط اشتراک است. پان‌عربیسم و سکولاریسم نیز مهمترین نقاط افتراق آن‌ها با جمهوری اسلامی ایران است. اما در شرایط کنونی, نقاط افتراق به حالت مسکوت درآمده‌اند. ناصریست‌ها از ظرفیت‌های بالایی برای برقراری رابطه سازنده با ایران, به ویژه در مورد حمایت از بشار اسد, برخوردار هستند. برقراری رابطه با آن‌ها با چالش‌های کمتری نسبت به برقراری رابطه با اسلام‌گرایان افراطی برای ایران همراه است. با این حال, سکولار بودن آن‌ها مانع از شکل‌گیری ادبیات علمی مناسب در اینباره در ایران شده است. حال سوال آن است که با بررسی نقاط اشتراک و افتراق میان مقاله جمهوري اسلامي ايران و ناصريسم محورهای همکاری دوجانبه چه خواهند بود؟ برای این منظور در ابتدا چیستی ناصریسم و احزاب آن و چگونگی روابط میان آنها با جمهوری اسلامی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سپس, مهمترین بنیادهای فکری این گروه برای تطابق با بنیادهای فکری جمهوری اسلامی بررسی خواهد شد. با بررسی نقاط افتراق و اشتراک می توان رویکرد مناسب برای برقراری رابطه را استخراج نمود. در نهایت این مقاله, نشان می‌دهد که جهان سوم‌گرایی و عدم تعهد رویکرد مناسبی است که همگرایی بیشتر را ایجاد خواهد کرد.

لینک کمکی