مقاله تبيين پيمايشي ارتباط صدور انقلاب اسلامي ايران با ديپلماسي عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تبيين پيمايشي ارتباط صدور انقلاب اسلامي ايران با ديپلماسي عمومي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :34

تشکیل دولت اسلامی یکی از مراحل رسیدن به تمدن اسلامی است. بی شک یکی از عوامل مهم تمدن ساز اسلام در قرن گذشته انقلاب اسلامی ایران بوده است.در این پژوهشنظر صاحب نظران این حوزه یعنی اساتید دانشگاه را به شیوه تصادفی درباره «ارتباط دیپلماسی عمومی و صدور انقلاب اسلامی» که عمدتا نظری و بعضا توصیفی بوده,در قالب پرسشنامه جویا شدیم.بنابراین مساله اصلی این پژوهش تبیین پیمایشی ارتباط دیپلماسی عمومی با صدور انقلاب اسلامی می باشد. در تحلیل پاسخ‌های ارائه شده به سؤالات که در پرسشنامه مطرح شده بود از برنامه SPSS استفاده شد که دو فعالیت عمده انجام گرفت؛ابتدا یافته های تحقیق بطور دقیق و مبسوط توصیف گردید. این اقدام نیز به این دلیل صورت گرفت که مطالعه مبانی اکتشافی داشته و درصدد شناسائی تبیین ارتباط راهبرد صدور انقلاب اسلامی منطبق با اهداف انقلاب اسلامی با راهبرد دیپلماسی عمومی در جهان اسلام می باشد. لذا گویه های پرسشنامه که هر کدام حاکی از وجود این ارتباط است, بطور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز توضیحات لازم در این رابطه مطرح گردید. نتایج نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد موافق اند که صدور انقلاب اسلامی زمانی موفق خواهد بود که نظام انقلابی, الگوی موفقی برای دیگر جوامع نقش آفرینی کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که درصد زیادی از پاسخگویان موافق آموزش و انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به نخبگان کشورهای اسلامی می باشند و برای تاثیر بر نخبگان جهان اسلام می توان با مبادله های علمی-دانشگاهی اعم از تبادل استاد و دانشجو این اهداف را عملی کرد.

لینک کمکی